Jesode-Hatora—Beth-Jacob Watch Deze website is niet de officiële site van de joodse school. Het is een site die de activiteit van de school opvolgt en kritisch benadert.
De officiële website van de school: a


Pinkas E. Kornfeld
, Voorzitter van de Israelische Orthodoxe Gemeente Machsike Hadass van Antwerpen,
Vice-Voorzitter van het Centraal Israelietisch Consistorie van België, Vice-Voorzitter van het Forum van Joodse Organisaties,
Bestuurslid van de
Stichting van het Jodendom van België, Vice-Voorzitter van de European Board of Shechita, Redacteur van het Jiddische weekblad Lemaan Teida,
vindt nochtans dat het publiceren van de Doorlichtingsverslagen en commentaar daarop "in de niet-joodse straat" (sic!) denonciatie is (re-sic!) en wijst op een
ingesteldheid de joodse instellingen te willen verwoesten.
Lees hier zijn pennenvruchten waarin hij zijn opinie uiteenzet: Lemaan Teida

a 

 

 a   9 augustus  2013


Inhoud:


[Alle artikels over de school en over opvoeding] [Educatieve prioriteiten] [Censuur- en kuisheidsnormen in Jesode Hatora]  [Geschiedenis] [Doorlichtingsverslagen]  [Commentaar op Doorlichtingsverslagen] [Doorlichtingsverslagen Wiznitz School]  [Opvoeding]  [Censuur- en kuisheidsnormen in Antwerpen] [ Jesode Hatora op het Internet ]  [Censuur- en kuisheidsnormen in de joodse wereld[Mechitse - Seksscheidingswand] [Artikels over Chareidi fundamentalisme]

NIEUW:


  Inrichtende Macht Jesode Hatorah – Beth Jacob bezeten door kuisheid en blind voor eindtermen. Opvoedingspeil ondergeschikt aan kuisheidsniveauCensuur op school anno 2013 - Atheneum.De doorlichtingsrapporten van de
vrije lagere school  Chassidei Wiznitz (Klik hier)


LEZENSWAARDIG:


  Kuisheidskruistocht in Jesode Hatora – Beth Jacob School gaat onverminderd door


Mijn brief anno 2001 aan wijlen Opperrabbijn Ch. Kreiswirth met n.a.v. een slecht doorlichtingsrapport uit 1998 voorspelling van de mogelijke sluiting van de school, waarin ook al toen het gemis aan een Schoolraad wordt vermeld. Klik hier

 


 

 
Henri Rosenberg   (H.R.)
Cogito ergo sum

 

 

Alle artikels over de school en over opvoeding:

 

H. Rosenberg, De schoolstrijd: een poging tot demystificatie (1984), in Belgisch Israëlitisch Weekblad,  12 oktober 1984.


H. Rosenberg, Mijmeringen van een socioloog bij een schoolvrede (1985), in Belgisch Israëlitisch Weekblad,  30 augustus 1985.


Salomon Rosenberg, Mijn School, haar tweede eeuw in (1995), in Belgisch Israëlitisch Weekblad,  1 september 1995;

H. Rosenberg, Jesode Hatorah van goed naar beter, 1998;

H. Rosenberg, Jesode Hatora, een school met Kinderstube Virtueel Israëlitisch Weekblad, 5 juli 2000
H. Rosenberg, Jesode Hatora: dé school van onze Jishoev is 105 (2001)

S. Rosenberg, Jesode Hatora: dé school van onze Jishoev is 106 (2001), in Belgisch Israëlitisch Weekblad,  2 november 2001; 

H. Rosenberg, Commentaar bij het getuigenis van een onderwijzer in Klasse, Virtueel Israëlitisch Weekblad, 4 februari 2003.

H. Rosenberg,  Joodse Mutawa aan het werk in Jesode Hatorah, in Forum nrs. 106 en 107 van 24 februari, p. 12 en 3 maart  2005, p. 10; Vervolg: nr. 107;

H. Rosenberg,  Jesode Hatora onder constante hoogdruk, in Forum nr. 139 van 14 oktober 2005, p. 2-9;

H. Rosenberg, Europa ontwaakt naar sluimertoestand: de groeiende interesse voor religieuze opvoeding, in Forum nr. 164 van 11 mei 2006, p. 2-8;

H. Rosenberg, Europe awakes from its slumbers - the growing interest in religious education, in Forum nr. 168 van 6 april 2006, p. 2-8;

H. Rosenberg,  Jesode Hatora: aanzienlijke  verstrenging  kuisheidsregels, in Forum nr. 178 van 20 juli 2006, p. 3-5;

H. Rosenberg,  Tal(iban) Toire en Jesode Hatora op hol geslagen, in Forum nrs. 185, p. 8-11 en 186, p. 19 van 7 en 14 september 2006; Vervolg: nr. 186;

H. Rosenberg,  Niet-heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora, in Forum nrs. 188, p. 7-15 nr. 189, p. 9 en 190, p. 5-6 van 28 september en 5 en 12 oktober 2006;

H. Rosenberg, Oud versus nieuw schoolcomité van Jesode Hatora, Forum nr. 5 van 11 juli 2003, p. 4-5;

H. Rosenberg, Jesode vernederlandst, Forum nr. 10 van  1 augustus 2003, p. 4;
H. Rosenberg, Doorlichting van Jesode Hatora bezorgt joodse school een grote onderscheiding, Forum nr.34 van 19 december 2003, p. 2-5;

H. Rosenberg, Jesode Hatora grote onderscheiding voor anderstalige joodse migranten?, Forum nr. 38 van 9 januari 2004, p. 5-6;

H. Rosenberg, Verkeersveiligheid in Jesode Hatora School , Forum nr. 58 van 13 mei 2004, p. 3-4,    nr. 82 van 10 september 2004, p. 2-3;

H. Rosenberg, Opperrabbijn A.E. Rubinstein en Rabbijn J. Treger, beiden aan het hoofd van Jesode Hatora?, Forum nr. 71 van 21 juni 2004, p. 7-8;

H. Rosenberg, Jesode Hatorah introduceert schoorvoetend internet op school, Forum nr. 106 van 24 februari 2005, p. 6-9;

H. Rosenberg, Javne en Jesode Hatora  krimpen, terwijl chareidi scholen uit hun voegen barsten, Forum nr. 120 van 2 juni 2005, p. 10-11;

H. Rosenberg, Jesode Hatora: hoed op!, Forum nr. 122 van 17 juni 2005, p. 8-9;

H. Rosenberg, Lesbische leerkracht weggepest uit Jesode Hatorah, Forum nr. 157 van 16 februari 2006, p. 13-15;

H. Rosenberg, Voltallig Rabbinaat eist inspraak in Jesode Hatora opvoedingsbeleid, Forum nr. 170 van 25 mei 2006, p. 11;

H. Rosenberg, Heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora, Forum nr. 189 van 5 oktober 2006, p. 5-8;

H. Rosenberg, Non-heimish of the world unite! Save the Jesode Hatora School, Forum nr. 191 van 19 oktober 2006, p. 7-15;

H. Rosenberg, Nieuwe verordening in Jesode Hatorah: geen Goyishe voornamen, Forum nr. 194 van 16 november 2006, p. 12-13;

H. Rosenberg, Externe controle op Jesode Hatora suicidair, Forum nr. 195 van 23 november 2006, p.  7-9;

H. Rosenberg, 1. Alleen SATCO (Stabiliteits- en Anti-Turbulentie Comité) kan Jesode Hatora nog redden. Groeiend ongenoegen bij ouders over religieuze koerswijzigingen om de haverklap, 2. Verslag schooldoorlichting Beth Jacob basisschool 2008 : een voldoende, Puntjes op de “i”, nr. 10 van 11 juli 2008;

H. Rosenberg, Kuisheidskruistocht in Jesode Hatora – Beth Jacob School gaat onverminderd door, Puntjes op de “i”, nr. 26 van 4 december 2009;

H. Rosenberg, Een pluim in het censuurdebat voor Jesode Hatorah en Yavne Scholen, Puntjes op de “i”, nr. 43 van 17 november 2010;

H. Rosenberg, Schokkend racisme en intolerantie bij leerlingen basisschool Jesode Hatora, Puntjes op de “i”, nr. 80 van 20 maart 2013;

H. Rosenberg, Jesode Hatora School communiceert, maar verwijst voor het ophefmakende plotse ontslag van Directeur Chaim Nitzky naar “feedback”, zeg maar naar geruchten, Puntjes op de “i”, nr. 82 van 14 juni 2013;

H. Rosenberg, Jesode Hatora School: (1) ontslag Directeur Chaim Nitzky blijft pijnpunt (2) schrikwekkend doorlichtingsverslag  met opstarting procedure intrekking van de erkenning van Atheneum, Puntjes op de “i”, nr. 84 van 11 juli 2013;

H. Rosenberg, Jesode Hatora School: (1) ontslag Directeur Chaim Nitzky blijft pijnpunt (2) schrikwekkend doorlichtingsverslag  met opstarting procedure intrekking van de erkenning van Atheneum [Addendum], Puntjes op de “i”, nr. 85 van 17 juli 2013;

H. Rosenberg, De teloorgang van de Jesode Hatora School? Opstarting procedure intrekking van de erkenning ook voor de Basisschool, Puntjes op de “i”, nr. 86 van 18 juli 2013;

H. Rosenberg, Ontslag Directeur Ch. Nitzky: Inrichtende Macht meer en meer in nauwe schoentjes. Ook leerkrachten en het zorgteam ondertekenden petitie voor Directeur Ch. Nitzky, Puntjes op de “i”, nr. 87 van 19 juli 2013;

H. Rosenberg, Inrichtende Macht  Jesode Hatorah – Beth Jacob bezeten door kuisheid en blind voor eindtermen. Opvoedingspeil ondergeschikt aan kuisheidsniveau, Puntjes op de “i”, nr. 88 van 26 juli 2013.

H. Rosenberg, Judeo-islamietische beschaving versus westerse lekencivilisatie, in Acta Comparanda, Vol. XVII, 2006, p. 125-136,  in Forum nummer 163, p. 2-9 (in het Engels in Forum  nummer 176, p. 2-11).

H. Rosenberg, Wordingsgeschiedenis van de Joodse Ethiek,  in Acta Comparanda,  XIX, 2008,  p.  31-85.

H. Rosenberg, Pedofilie thuis in Gods tempels. Een analyse vanuit het denkkader van de religies, in  Acta Comparanda, Vol.  XXI (2010), with English Abstract, p. 171 - 200.

H. Rosenberg, Een blik naar buiten over de omwalling van het joodse geloof heen. Een kijkje in antieke buitenjoodse bronnen, in Acta Comparanda, Vol. XXII, 2011, with English Abstract, p. 129 - 174.

H. Rosenberg, De gesloten leef- en denkwereld van praktiserende gelovigen, in Acta Comparanda, Vol. XXIII, 2012, with English Abstract, p. 81 – 126.

H. Rosenberg, De hoofddoekencontroverse of de kruistocht van het secularisme, in Acta Comparanda, XXIV, 2013, with English Abstract, p. 107 – 135.


 

Censuur- en kuisheidsnormen in Jesode Hatora:

a<>
Censuur op school anno 2000. De verboden woorden en studiemateries (H.R.)
Censuur op school anno 2000. De gecensureerde leerboeken  (H.R.)
Censuur op school anno 2000. De noodkreet aan de Weleerwaarde Heer Opperrabbijn Chaim Kreiswirth   (H.R.)
Censuur op school anno 2003. De gecensureerde leerboeken   (H.R.)
Censuur op school anno 2003. Briefwisseling over censuur  (H.R.)

Censuur op school anno 2013 - Atheneum. (H.R.)
Uittreksel uit "kuisheidsbijbel", Boek van Rabbi Falk    (H.R.)
Kuisheidscriteria in beeld   (H.R.)

Foto's uit de tijd vooraleer wijlen Directeur M. Bochner een baard liet groeien   (H.R.)

Jesode Hatora onder constante hoogdruk   (H.R.) (Forum Nr. 139 - 14 oktober 2005)

Nieuwe kuisheidsregels in de Beth Jacob School    (H.R.) (Forum nummer 138-139 van 6-12 oktober 2005)

Apartheid in klassen Jesode Hatorah<> (H.R.)  <>[Forum nummer 19 van 25 september 2003]

Lesbische leerkracht weggepest uit Jesode Hatorah   (H.R.) (Forum Nr. 157 - 16 februari 2006)

Voltallig Rabbinaat eist inspraak in Jesode Hatora opvoedingsbeleid   (H.R.) (Forum Nr. 170 - 25 mei 2006)

Jesode Hatora: aanzienlijke  verstrenging  kuisheidsregels   (H.R.) (Forum Nr. 178 - 20 juli 2006)

Tal(iban) Toire en Jesode Hatora op hol geslagen   (H.R.) (Forum Nr. 185 en 186 - 7 en 14  september 2006)

Niet-heimishen aller landen, verenig u! Red de Jesode Hatora   (H.R.) (Forum Nr. 188, 189 en 190 - 28 september en 5 en 12 oktober  2006)

Jesode Hatorah introduceert schoorvoetend internet op school    (H.R.) (Forum Nr. 106 - 24 februari 2005)
Daas Toire over Internet   (H.R.) (Forum Nr. 157 - 16 februari 2006)

Joodse Mutawa aan het werk in Jesode Hatora   (H.R.) (Forum Nrs. 106 en  107 - 24 februari en 3 maart 2005)

Kuisheidsavond bij Jesode Hatora   (H.R.) (Forum Nrs. 106  - 24 februari 2005)

Javne en Jesode Hatora  krimpen, terwijl chareidi scholen uit hun voegen barsten    (H.R.) (Forum Nr. 120 - 2 juni 2005)

Opperrabbijn A.E. Rubinstein en Rabbijn J. Treger, beiden aan het hoofd van Jesode Hatora?   (H.R.) (Forum Nr. 71 - 24 juni 2004)

Jesode Hatora brengt bezoek aan Altesheim

Jeshivat Tal Toïre Site

Nieuwe kuisheidskruistocht in Jesode Hatora School (2009)


Extreme censuur in joodse scholen (GVA) (2010)


Censuur beperkt de kansen van het kind (GVA) (2010)


Vlaamse leerkrachten op joodse scholen trekken aan de alarmbel (GVA) (2010)

Reacties op de onthullingen in GVA over censuur in joodse scholen.
Oud leerkracht Bruno Bosschaerts en anderen van Jesode Hatorah School
beamen de censuur en de gebrekkige inspectie in deze erkende gesubsidieerde school (2010)


Michael Freilich van Joods Actueel reageert in Wakker op Zondag (2010)


Michael Freilich   reageert in Joods Actueel (2010)


Jesode Hatorah reageert op de censuurhetze (2010)


De ongecensureerde brief van de Jesode Hatorah School,
zoals gepubliceerd en becommentarieerd door Lemaan Teida van Pinkas E. Kornfeld
(2010)


Het Joodse onderwijsdebat door Michael Freilich, Hoofdredacteur van Joods Actueel (2013)


 

Geschiedenis:

Wat is de Jesode Hatora? Kennismaking met de school   (H.R.)

Jesode Hatora: dé school van onze Jishoev is 105  (H.R.)

Mijn School, haar tweede eeuw in (Jesode Hatora - Beth Jacob-Scholen) (1995)   (H.R.)

 

Doorlichtingsverslagen:


Doorlichtingsverlag Middenschool Jesode Hatora (geen)

Doorlichtingsverslag Middenschool + Atheneum (jongens-meisjes) 2001

Doorlichtingsverlag Atheneum Jesode Hatora (2003)

Doorlichtingsverlag Basisschool Beth Jacob (2008) - Basisschool Meisjes

Doorlichtingsverlag Basisschool Beth Jacob (2008) - Basisschool Jongens
Doorlichtingsverslag - schooljaar 2007-2008  Vrije Basisschool -Jesode Hatora-Beth Jacob

Opvolgingsverslag - schooljaar 2011-2012 - Vrije Basisschool -Jesode Hatora-Beth Jacob 

Doorlichtingsverslag - schooljaar 2011-2012 Vrije Basisschool -Jesode Hatora-Beth Jacob

Verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - schooljaar 2011-2012 - Vrije Basisschool -Jesode Hatora-Beth Jacob
Opvolgingsverslag - schooljaar 2011-2012 Vrije Basisschool -Jesode Hatora-Beth Jacob
Doorlichtingsverslag - schooljaar 2011-2012 Vrije Basisschool -Jesode Hatora-Beth Jacob
Verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - schooljaar 2011-2012 -  Israelitisch Atheneum Jesode-Hatora-Beth-Jacob
Doorlichtingsverslag - schooljaar 2011-2012 - Israelitisch Atheneum Jesode-Hatora-Beth-Jacob
Verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - schooljaar 2011-2012 -  Israelitische Middenschool Jesode-Hatora-Beth-Jacob
Doorlichtingsverslag - schooljaar 2011-2012 - Israelitische Middenschool Jesode-Hatora-Beth-Jacob


 


Commentaar op doorlichtingsverslagen

Doorlichting van Jesode Hatora bezorgt joodse school een grote onderscheiding   (H.R.) (Forum Nr. 34 - 19 december 2003)

Jesode Hatora School: (1) ontslag Directeur Chaim Nitzky blijft pijnpunt (2) schrikwekkend doorlichtingsverslag  met opstarting procedure intrekking van de erkenning van Atheneum (H.R.) (Puntjes op de "i", Nr. 84- 11 juli 2013)

H. Rosenberg, Jesode Hatora School communiceert, maar verwijst voor het ophefmakende plotse ontslag van Directeur Chaim Nitzky naar “feedback”, zeg maar naar geruchten, (H.R.) (Puntjes op de “i”, nr. 82 van 14 juni 2013)

Jesode Hatora School: (1) ontslag Directeur Chaim Nitzky blijft pijnpunt (2) schrikwekkend doorlichtingsverslag  met opstarting procedure intrekking van de erkenning van Atheneum [Addendum]  (H.R.) (Puntjes op de "i", Nr. 85- 17 juli 2013)

De teloorgang van de Jesode Hatora School? Opstarting procedure intrekking van de erkenning ook voor de Basisschool  (H.R.) (Puntjes op de "i", Nr. 86- 18 juli 2013

Ontslag Directeur Ch. Nitzky: Inrichtende Macht meer en meer in nauwe schoentjes. Ook leerkrachten en het zorgteam ondertekenden petitie voor Directeur Ch. Nitzky (H.R.) (Puntjes op de "i", Nr. 87- 19 juli 2013)

Inrichtende Macht Jesode Hatorah – Beth Jacob bezeten door kuisheid en blind voor eindtermen. Opvoedingspeil ondergeschikt aan kuisheidsniveau   (H.R.) (Puntjes op de "i", Nr. 88 - 26 juli 2013)
  Doorlichtingsverslagen Prive-School Wiznitz

Verslag Schooldoorlichting Gesubsidieerde vrije lagere school  Chassidei Wiznitz - Schooljaar 2001 - 2002
Verslag Schooldoorlichting  vrije lagere school  Chassidei Wiznitz - Schooljaar 2012

a

 

Opvoeding

Algemeen over chareidi opvoeding: Bescherming door Afscherming (1994)  (H.R.)

Oud versus nieuw schoolcomité van Jesode Hatora    (H.R.) (Forum  Nr. 5 - 11 juli 2003)

Jesode vernederlandst   (H.R.) (Forum Nr. 10 - 1 augustus 2003)

Verkeersveiligheid in Jesode Hatora School    (H.R.) (Forum Nr. 58 - 13 mei 2004)

Verkeersveiligheid in Jesode Hatora School   (H.R.) (Forum Nr. 82 - 10 september 2004)

Het overwegen waard: onze kinderen een vak aanleren   (H.R.) (Forum Nr. 120 - 2 juni 2005)

Jesode Hatora: hoed op!   (H.R.) (Forum Nr. 122 - 17 juni 2005)

Jesode Hatorah van goed naar beter  (H.R.) 

Jesode Hatora, een school met Kinderstube. (2000)   (H.R.)

Wat scheelt er met het onderwijs Nederlands in onze scholen? (2005) (H.R.)

Segregatie volgens vroomheidsgraad (2008)

Those were the days: over toen en  nu. De gedaanteverwisseling van  een Shtetl, doorheen de bril van de socioloog (1991). (H.R.)

Those were the days: About past and present. The Metamorphosis of a Shtetl seen through the eyes of the sociologist (1991) (H.R.)


 


Jesode Hatora op het Internet

Elke straat zijn school  (Gazet van Antwerpen)

Jesode Hatora School Forum (Free Speech Jewish Antwerp)

Jesode Hatora op Oudklasgenoten.be

Antwerp Jews and the Diamond Trade: Jews shaping diamonds or diamonds shaping Jews?  (Veerle Vanden Daelen, PhD)


Censuur- en kuisheidsnormen in Antwerpen:

Rabbijnen beogen versterking van de kuisheidsregels in onze stad      (H.R.) (Forum nummer 34 van 19 December 2003)
Pinkas Kornfeld: de spreekwoordelijke dief?<>  (H.R.)  (Forum nummer 35 van 26 december 2003)

Rabbi Leibush Leiser roept bij monde van zijn Rebbetzen de dames van zijn synagoge op om zich elegant te kleden en te schminken<>   (H.R.) (Forum nummer 123 van 23 juni 2006)

Geld voor tsnioes-kruistocht<>    (H.R.) (Forum, nummer 23 van 16 oktober 2003)

Joodse Antwerpse  apotheker moet  affiche met schaars geklede dame verwijderen   (H.R.) (Forum nummer 173-174 van 15-22 juni 2006)

Rabbinale Gedragsregels op de werkplaats

 

Mechitse (= seksscheidingswand):

Wat moet een mechitse in onze kringen aan onze ogen onttrekken?    (H.R.) (Forum nummer 65 van 28 mei 2004)
Nieuwe mechitse?   (H.R.) (Forum nummer 41 van 21 januari 2004)

De Mixed-seated hypocrieten   (H.R.) (Forum nummer 81 van 2 september 2004)

Nooit naast een dame!   (H.R.) (Forum nummer 83 van 15 september 2004)

Afwerking scheidingsmuur in inkom Jingerleit-synagoge   (H.R.) (Forum nummer 106 van 25 februari 2005)
Forum had het voorspeld: mechitse (geslachtsbarrière) bij Jingeleit   (H.R.) (Forum nummer 160 van 10 maart 2006)
A. Ehrentreu: doorgaan en volharden en mechitse doortrekken   (H.R.) (Forum nummer 162 van 23 maart 2006)

Nieuw mechitse offensief   (H.R.) (Forum nummer 146 van 1 december 2005)

Hoe overdreven vroomheid tot overtreding van de wet kan leiden   (H.R.) (Forum nummer 147 van 8 december 2005)

 

"We appeal to the esteemed Directors of Institutions and Camps, as well as to owners of shops and working places: when you take non-Jewish workers to clean or work in Jewish homes, you should in the interest of preserving the holiness of Israel and its children, demand from the workers that they should not dress in frivolous dresses whilst they remain in Jewish places.

 

In order to enforce this in a practical way it is advisable to give them a HOUSE COAT or the like and that they should put it on during their complete  stay in Jewish places.

 

As a reward for the fact that we perform the commandment of “your camp will be holy” God will fulfill his promise that “God will walk amongst your camp and rescue you from all your surrounding enemies” and we will very soon in our days witness the full redemption".

 


Op de muren in Antwerpen aangeplakt (juli 2008). Zie:  Free Speech Jewish Antwerp

 

Censuur- en kuisheidsnormen in de joodse wereld:

 SN Brussels Airlines: alleen voor fundamentalisten?    (H.R.) (Forum nummer 29 van 20 november 2003)

Religious woman beaten by chareidi men on #2 bus last Friday (DovBaer - http://dovbear.blogspot.com 7 december 2006, Haaretz, 13 januari 2007, Jerusalem Post, 18 december 2006)
I Am Not Sitting at the Back of the Bus
by Naomi Ragen (published in the Jewish Chronicle on 23 February 2007) 
Women revive Rosa Parks protest to take seats at front of the bus 
(London Times,  8 februari 2007)
Jerusalem
's 'Rosa Parks' Fights 'Modesty Patrols' (National Public Radio)
Women reject Taliban-like rules on bus (Asia News 26 januari 2007 )
Women challenge 'back of the bus' rule (Express India 24 januari 2007 )
Woman beaten on J'lem bus for refusing to move to rear seat (Haaretz, 13 January 2007)
Haredi women sick of taking it in the rear
    (Jewlicious, 24 January 2007)
 

Artikels over Chareidi fundamentalisme

On the bus from Brooklyn to Satmar Kiryas Joel (men and women are separated by a curtain).   

(Photo: Clémence de Limburg)

חוקת הגויים?


19 months ago: An Iranian woman pays a female taxi driver at the end of her trip in the capital Tehran 14 December 2006. Iran has launched a women-only taxi agency in southern Tehran for passengers who want safer rides in a city where men and women are often squeezed in together in shared cabs. Passengers in the Islamic republic travel in segregated buses, with women sitting in the back, but they share taxis with three people squeezed together on the back seat. Women can choose between female-only and mixed wagons on subway trains. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)


This is a Tehran bus where all the women must sit in the back portion of the bus. Note that the division is not really half-and-half so there could be cases where the women are all tightly packed in and there is space up front in the mens' area.


Tehran - Public Bus
Like in most places in Iran, public buses are gender seperated. Women in the back, men in front of the bus, separated by a metallic fence (we even saw once a complete wall in the middle!).


 
v

 

Escape from the Holy Shtetl (New York Magazine, 13 July 2008)

Dead Sea hotel goes Haredi for weekend, but forgets to tell secular guests
  (Haaretz, 7 July 2008)

Cloistered Shame in Israel  (Time Magazine, 28 May 2008)

Israel - Time Magazine: Charedim Cloistered In Abuse Shame (Haaretz,  12 June 2008)


Woman beaten on Jerusalem bus for refusing to move to rear seat (Haaretz, 17 December 2006)

Social worker: Most ultra-Orthodox children who were sexually abused not treated (Haaretz, 2 April 2008)


PM: If Haredi were to manage own schooling, they'd destroy it
(Haaretz, 2 January 2008)


Ultra-Orthodox program taught in schools despite ministry ban 
(Haaretz, 13 November 2007)


70% of ultra-Orthodox men, 50% of women do not participate in workforce 
(Haaretz, 11 November 2007)


Steep rise in child sexual assault complaints among Haredis
(Haaretz, 20 October 2007)


Ultra-Orthodox school bars girl over her 'mother's immodesty'
(Haaretz, 2 Octobre 2007)


Satmar rebbe late to community event due to women’s presence (16 August 2007)

Vandals attack cars because of how she dresses   (Times Herald-Record  <>7 September 2007)
Kiryas Joel dress customs  (Times Herald-Record  <>7 September 2007)

The new Israeli school tznius rules and what they mean for us 
  (Chaptzem Blog 24 January 2007)

The Rabbi Kolko child molesting case in Yeshiva (Chaptzem Blog 2006-2008)

Tznius Beis Din in Jerusalem  (The Yeshiva World 30 April 2007)

Knesset makes it legal: Yeshivas don't need to teach math and English (Haaretz, 25 July 2008)

New York's Ultra-Orthodox community torn apart by sex abuse scandal, (Haaretz, 25 June 2009)

Rabbinaal oproep in Jeruzalem om Internet-gebruikers te verklikken ([Hebreeuws]Yedioth, 6 december 2009)

Jerusalem - Drugstore Chain Selling Perfume Irks Bnei Brak Residents (Jerusalem Post, 7 december 2009)

La révolte des juives orthodoxes en Israël
(Le Figaro, 14 oktober 2007)

Time to Extend Israeli Law to Meah Shearim  by Naomi Ragen (16 July 2009  www.naomiragen.com)

I Am Not Sitting at the Back of the Bus
by Naomi Ragen (Jewish Chronicle, 23 February 2007) 

  

  
 

Back to Homepage

© 2013 Henri Rosenberg
hrosenberg@JesodeHatorah.org